#4507 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال "BIOLOGICAL BULLETIN OF BOGDAN CHMELNITSKIY MELITOPOL STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY" و یا با عنوان جدید "Ukrainian Journal of Ecology" در حال حاضر در لیست سیاهی قرار ندارد. لیکن توصیه به ارائه ماحصل تلاشتان در ژورنال های تراز اول می‌شود.
ژورنال مذکور در نمایه تراز اولی قرارنداشته و برخلاف ادعای وبسایت آن نیز در حال حاضر در PubMed حضور ندارد.