#4531 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
پیش‌تر توضیح داده شد که اعتبار عنوان ISI به مجلات نمایه JCR است و نه مجلات ISI-Listed (نظیر ESCI)

به هرحال ژورنال "Iranian Journal of Reproductive Medicine" یا با نام جدید "International Journal of Reproductive BioMedicine" ، فاقد ضریب تاثیر و در نمایه های متعدد PubMed، ا ESCI و ISC و همچنین Scopus با درجه کیفی Q3 حضور دارد.