ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر چقدر باید در انتظار نتیجه داوری مقاله ماند؟ پاسخ به : چقدر باید در انتظار نتیجه داوری مقاله ماند؟

#4534 پاسخ
avatar
میلاد

شش ماه است که مقاله‌ام تحت داوری است و علیرغم مکاتبه با سردبیر و دریافت پاسخ دلایل طولانی شدن، تغییری در وضعیت مقاله ام رخ نداده. چون این مقاله مربوط به رساله ام می‌باشد بهتر نیست آن را withdraw کنم؟ هرچندکه دو هفته گذشته بدون آنکه وضعیت مقاله ام از حالت in review تغییر کند، تاریخ آخرین status date به روز رسانی شده!