#4566 پاسخ
avatar
سهراب

ممنون برای مقاله ارزشمند رشته حقوق بنده نیز مجله ای مناسب به لحاظ بازه زمانی 1 تا3 ماه که بتونند داوری و پذیرش بدهند بهم معرفی کنید