#4621 پاسخ
avatar
عبدی

نشریه اندونزی هست

/ سایت اصلی دارد و یک سایت که به نظر میرسد جعلی می باشد

/ سایت اصلی http://journal.stainkudus[dot]ac.id/index.php/Fikrah/issue/archive می باشد/

و سایت جعلی http://www.jurnalfikrah[dot]org/ می باشد/

برای اثبات جعلی از اصلی میتوانید به لینک زیر که شامل گوگل اسکالزر نشریه میشه سر بزنید و بالای صفحه نام سایت و وب سایت و لینک ورود به ساید اصلی را مشاهده و وارد بشید

https://scholar.google[dot]co.id/citations?user=EXxPx7AAAAAJ&hl=en گزینه Verified email at stainkudus.ac.id – Homepage را بزنید