#4631 پاسخ
avatar
عبدی

در هر صورت با توجه به بررسی هایی که انجام شده ژورنال مورد نظر شما با شابک مورد نظر مشکوک می باشد و حتی قالب وب سایت نیز قالب آماده می باشد و فقط سال 2011 در ای اس سی ایندکس شده و هیج جای دیگری من نتونستم سوابقی برای مقالات 2011 به بعدش از این ژورنال پیدا کنم برای همین مشکوک به جعل هست. این ژورنال از 2011 تا 2016 مقاله چاپ نکرده و سوابقی نیز در این 5 سال در ای اس سی نداره برای همین. در هر صورت توصیه به چاپ در این نشریه نمیشه و برای دراز مدت و حتی کوتاه مدت مناسب نیست.