#4642 پاسخ
avatar
صمد پروین

Journal title: Jurnal Fikrah
Publisher : Universiti Teknologi Mara
ISSN: 15111113
Address: Universiti Teknologi Mara; Shah Alam, Selangor Unit Pendidikan Islam, ITM, Malaysia

وب سایت براش نزده. این رو از سایت مجلات جهان اسلام برداشتم از دانشگاه مورد نظر پیگیری کنید احتمالا به نتیجه میرسید