#4646 پاسخ
avatar
زهزه عابدی

به جرات عرض کنم نه تنها از این سایت مقاله راضی نیستم بلکه 300 هزارتومان پول گرفتن و تصحیحات مقاله را انجام ندادن و دانشگاه بدلیل اینکه از مدت زمان 1 سال گذشت نیز به دلیل عدم اصلاحات قببول نکرد .
خدا ازشون نگذره که به راحتی حق الناس به گردن گرفتن و حاضر نیستن پول را پس بدن البته وقت زیادی از من گرفت و شکایت کردم