#466 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام ژورنال "STEM CELL" فاقد ضریب تاثیر و پوشش دهی آن نیز در نمایه scopus به حالت لغو درآمده است. ضمن آنکه در فهرست ژورنال های با کم اعتبار گزارش شده است.
ضریب تاثیر (IF) ، متعلق به نمایه JCR موسسه تامسون رویترز میباشد. و همانطور که پیش تر توضیح داده شد اعتبار نام ژورنال های ISI به نمایه JCR است. و نه سایر نمایه های متعلق به ISI-Listed. (توضیحات تکمیلی در پاسخ به پرسش شماره 2) بعنوان یک اصل کلی همیشه بخاطر داشته باشید که "مدت زمان کوتاه چاپ + صرف هزینه جهت چاپ" یکی از مشخصه های ژورنال های بی کیفیت است. با آرزوی موفقیت