#4660 پاسخ
avatar
صمد پروین

برای من هم همین سایت رو فرستادند ولی تو دانشگاه که به عنوان ناشر معرفی شده چنین مجله ای رو پیدا نکردم باز دوستان یه کمکی کنند این موضوع حل بشه پیگیری کنید