#4686 پاسخ
avatar
عبدی

صمد پروین: مثل اینکه از سایت جهان اسلام پاک شده دیه تو نتایج بالا نمیاد

 

شما چرا انقدر به این نشریه بی هویت و مشکوک چسپیدی ولش نمی کنی؟ بابا ولش کن خیلی نشریه دیگر و بهتر ار این هست که بتونی با خیال راحت مقاله تو چاپ کنی