#4692 پاسخ
avatar
صمد پروین

چون شاید یکی مثل من اگه پیگیر نشه این جله تو سایت ای اس سی باقی میموند بقیه هم گمراه میشدن سرشون کلاه می رفت چندین بار ایمیل زدم و زنگ زدم تا از لیست خارج شد