#4696 پاسخ
avatar
علی باقری دولت آبادی

با سلام. اینجانب در شماره ماه می 2017 فصلنامه بین المللی چشم اندازهای اقتصادی فوق الذکر که در کشور ترکیه منتشر می شود مقاله چاپ کرده ام. تمامی مراحل مقاله به صورت رسمی و از طریق ایمیل شخصی انجام و پس از انجام اصلاحات نهایتا مقاله پذیرفته شد. اکنون که مجله را به دانشگاه محل کار خود عرضه کرده ام. اعلام می کنند ما مجله را در سایس ایمپکت فاکتوردات آی ار. بررسی کردیم. در استعلام درخط اول آمده است «مجله در انجمن مورد پرسش قرار گرفته است» لذا درباره صحت و سقم مجله تردید داریم. خواهشمند است توضیج دهید آیا این پرسش ها و پاسخ هایی که می آورید ملاک ارزیابی می تواند قرار گیرد یا اینکه صرفا جنبه رفع ابهام دارد تا خوانندگان بهتر بتوانند مجله مورد نیاز و معتبر خود را پیدا و شناسایی کنند و اصل بلک لیست وزارت علوم و نتیجه ای است که در صفحه اول بعنوان isc بودن وایمپکت اسکوپوس داشتن نمایه می شود. سپاس