#4698 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

علی باقری دولت آبادی: … در استعلام درخط اول آمده است «مجله در انجمن مورد پرسش قرار گرفته است»…

 

با سلام

انجمن وبسایت ضریب تاثیر، محلی برای هم‌اندیشی و گفتگو پیرامون اعتبار مجلات و سایر مسائل پژوهشی است. بدیهی است که صرف طرح پرسش دررابطه با یک ژورنال در انجمن نمیتواند دال بر بی‌اعتباری آن باشد.

* لیکن درخصوص ارسال مقاله به ژورنال مذکور توصیه به احتیاط می‌شود.