#4707 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
باتوجه به فارسی بودن مقالات این ژورنال، چکیده (Abstract) مقالات گذشته در Google Scholar رویت شد. لیکن توصیه می‌شود با خود ژورنال طرح موضوع نمایید