ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر معنای Retract شدن مقاله چیست؟ پاسخ به : معنای Retract شدن مقاله چیست؟

#4713 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
بسیاری از ژورنال‌های معتبر این حق را برای خود قائل هستند که علیرغم انجام فرآیند داوری دقیق و تشخیص سرقت علمی در فرآیند چاپ مقاله، در هر زمان که ثابت شود مقاله منتشرشده دارای نوعی تخلف و سوء رفتار پژوهشی است، آن را سلب اعتبار نموده و ضمن حذف نسخه آنلاین آن، با یک اطلاعیه آن را به اطلاع عمومی خواهد رساند. بدیهی است نبود چنین سیاستی میتواند در مقالات برخی زمینه‌های خاص (نظیر پزشکی و درمان) منجر به صدمات غیرقابل جبران شود.

تصویر زیر سیر رشد Retract شدن مقالات در دو نمایه PubMed و Web of Science را نشان می‌دهد. (منبع: نشریه Nature)