#4727 پاسخ
avatar
reza

این ژورنال ISI هست اما IF ندارد و به اصطلاح ISI Listed حساب می شود
زبان آن فقط قسمت چکیده اسپانیای و بقیه انگلیسی است

در سایت http://mjl.clarivate[dot]com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Word=quid به راحتی می توانید چک کنید اما اسکوپوس و بقیه موارد نیست پس درآخر می توان گفت بعنوان مقاله ISI-Listed اما در wos ایندکس شده پس امتیاز پژوهشی دارد