ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر مرجع مجلات کم اعتبار پاسخ به : مرجع مجلات کم اعتبار

#4736 پاسخ
avatar
mehdi

با سلام میشه بفرمایین چرا این ژورنال در لیست شما قرار دارد. با توجه به این که این ژورنال از همه ژورنال های داخلی اعتبار بیشتری دارد. ممنون
Far East Journal of Electronics and Communications