#4760 پاسخ
avatar
شهاب بهرامی

با سلام اینجانب جهت ارتقا به دو مقاله ای اس ای که نمایه اسکوپوس باشه و ایمپکت هم داشته باشه هستم.
اولا این نشریه دارادی عتبار دایمی هست یا فقط در این زمان معتبر هست
دوما نشریات دیگری با ایمپکت کمتر از یک در حوزه مدیریت سلامت سراغ ندارین . ممنون