#4763 پاسخ
avatar
محمود

با سلام
این مجله در لیست سیاه . وزارت علوم نیست و طبیعتا باید برای ارائه در مصاحبه اعتبار خودش را داشته باشد؟
اگر چنین نیست مدیر محترم پاسخ قانع کننده بدهید لطفا