ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها انعکاس تجربیات ۱۲ مقاله ام را درمصاحبه نپذیرفتند پاسخ به : ۱۲ مقاله ام را درمصاحبه نپذیرفتند

#477 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
پیش تر بعنوان یک اصلی کلی مطرح کرده بودیم که "زمان کوتاه پذیرش + صرف هزینه جهت چاپ" یکی از مشخصه های ژورنال های بی کیفیت است. و اینک این موضوع به صراحت در بخشنامه اخیر دانشگاه آزاد قید شده است:
"بر اساس بند ۶-۲ بخشنامه شماره ۲۲۵۹۸-۷۰ ، کلیه مجلاتی که در فهرست ISI بدون ضریب تاثیر، پایگاه Scopus یا سایر پایگاه های معتبر نمایه می شوند اما فرایند داوری و پذیرش مقاله در آنها بسیار کوتاه است و داوری و چاپ مقاله با دریافت هزینه انجام می گیرد، نامعتبر محسوب شده، شامل تشویق نمی شوند و برای ترقیع سالیانه، هرگونه تبدیل وضعیت، گرفتن نمره پایان نامه یا رساله مورد تایید نیستند."