ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها انعکاس تجربیات ۱۲ مقاله ام را درمصاحبه نپذیرفتند پاسخ به : ۱۲ مقاله ام را درمصاحبه نپذیرفتند

#482 پاسخ
avatar
رامین

مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واقعا مزخرف بود. تو مصاحبه مقالات کنفرانسی داخل کشور مورد پذیرش بود اما مقالاتی که من بیش از یک سال روش زحمت کشیدم و برای اولین بار تو ایران کار شده بود رو قبول نکردن. به این میگن مسخره بازی جهان سومی