#4870 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

داود جعفری: .. در سایت شما جستجو کردم که پیام داده این مجله در پایگاه دانش اسکوپوس نمایه نشده است ..

 

با سلام
پوشش دهی ژورنال مذکور در آخرین گزارش Scopus لغو شده است. اشتباهی رخ نداده