#4890 پاسخ
avatar
عبدی

ژورنال معتبر و ایمپکت دار و خوبیه و البته سخت گیر و بعید میدونم اگر مقاله تون خیلی خوب نباشه کسی بتونه براتون اکسپت بگیره/ حداقل 3-6 ماه برای اکسپت مقاله تون زمان لازمه و البته باز میگم فکر نکنم موسسه یا کسی بتونه در این نشریه براتون اکسپت واقعی و معتبر بگیره/ بهرحال اگر مقاله تون قوی باشه تقریبا 20 درصد شانس پذیرش مقاله تون البته بعد از 2-3 بار اصلاحات در مقاله اکسپت بشه/