#505 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ضمن وجود گزارش هایجک (جعل) شدن ژورنال “DAV International Journal of Science” ، این ژورنال فاقد ضریب تاثیر بوده و در لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی نیز دارد.
موفق باشید.