#5071 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
هر تاپیک اختصاص به بررسی یک ژورنال دارد
ژورنال English Language Teaching با شناسه های ISSN 1916-4742 (Print) ISSN 1916-4750 (Online) در لیست مجلات کم اعتبار معرفی شده توسط دانشگاه آزاد اسلامی قرار دارد