#5083 پاسخ
avatar
نیک

سلام. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران طی بخشنامه ای که از سال 1394 دارد این ژورنال را معتبر نمی شناسد.

از سایت ارزشمند شما سپاسگزارم. سرافراز و هموار موفق باشید