#5099 پاسخ
avatar
ttt

دوست گرامی آقای جواد،
دزد نگرفته پادشاهه
لیست سیاه توسط شما عزیزانی که این چنین گزارش روند داوری ژورنال رو می کنند تهیه میشود. با توجه به اینکه تهیه کنندگان لیست سیاه فقط همین برایشان کفایت می کند.
سرور بزرگوار تا زمانی که این ژورنال و هر ژورنال دیگری در لیست سیاه وارد نشده معتبر می باشد.
سوال شما کار رو برای افراد دیگر مشکل می کنه چرا که خیلی ها با همین ژورنال در شرف دفاع می تونند باشند و شما با این کارت آب پاکی رو روی دستشون می ریزید.