#510 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال Journal of Current Research in Science با شناسه EISSN: 2322-5009 فاقد ضریب تاثیر و برخلاف ادعای سایت این ژورنال ، از نمایه ESCI نیز خارج شده است.
** این ژورنال در گزارش اخیر دانشگاه آزاد اسلامی در لیست سیاه قرار گرفت.