#5112 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

Javad : …. اکسپت 3 روزه گرفتم …

 

باکیفیتی که اشاره کردید (پذیرش سه روزه بدون انجام اصلاحات و داوری فوق سریع یک مرحله ای) اکیدا توصیه به عدم ارسال نتیجه تلاشتان به این ژورنال میشود.