#512 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال "Advances in Science and Technology Research Journal" با شناسه issn: 2299-8624 فاقد ضریب تاثیر و تا این لحظه در لیست سیاه گزارش نشده است.
از نمایه های پوشش دهنده آن فقط میتوان به ESCI اشاره کرد (توضیحات تکمیلی در پاسخ به سوال ۹)

از نکات جالب توجه تعدد نویسندگان ایرانی آن مضاف بر open-access بودن آن است.

توصیه ما انتخاب ژورنال های با کیفیت تر است.