ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر چاپ مقاله فارسی به انگلیسی پاسخ به : چاپ مقاله فارسی به انگلیسی

#5124 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

Arash : … مثلا ژورنال Biochemical engineering … بندهای تعهدی که برای سابمیشن مقاله میدهیم در اونجا مطرح هست….

 

بدیهی است درصورت وجود بندهای تعهدی که ژورنال هنگام سابمیت از نویسنده اخذ میکند (نظیر عدم انتشار تمام/بخشی از مقاله حتی به زبان دیگر)، هیچگاه شرط اول ذکر شده در پاسخ فوق الذکر تامین نخواهد شد. ضمن آنکه صورت سوال ارائه مقاله فارسی به زبان انگلیسی است، نه مقاله انگلیسی به فارسی.