ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها بررسی اعتبار ژورنال ها International Journal of Research Approaches in Humanities and Management پاسخ به : International Journal of Research Approaches in Humanities and Management

#5140 پاسخ
avatar
hosnie

سلام. ممنون بات اطلاعاتی که در اختیار گذاشتید. چون کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مدیریت هم در قم وعده ی چاپ مقاله را در این نشریه داده بود. خیلی شک کرده بودم چون زیر نظر هیچ جا نبود