#5148 پاسخ
avatar
علیرضا

سلام، فقط نمایه اسکوپوس نیست و نمایه تامسون رویترز نیز هست، با توجه به اینکه در ساینس دایرکت و انتشارات الزیویر هم هست بسیار معتبره بنظرم