#5165 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
مجله مدنظرشما فاقد ضریب تاثیر است. احتمالا منظور شما ضریب متعلق به “پایگاه استنادی علوم جهان اسلام” میباشد. که در گزارش متعلق به سال 1394 ، صفر است