#5166 پاسخ
avatar
رحمانی

با سلام
یک سوال راجع به ژورنال MJLTM با issn: 2251-6204 ،
که میخواستم بدانم چه مقدار معتبره، با توجه به اینکه به تازگی IF هم گرفته. و اینکه میدانید چند امتیاز پژوهشی به مقاله ای که در این مجله چاپ شود تعلق می گیرد؟