#5176 پاسخ
avatar
عبدی

سلام/ همایش هایی معتبر محسوب میشوند که مجری و برگزار کننده آن دانشگاه ها و پژوهشگاه ها هستند و صرف داشتن کد ای اس سی دلیل بر معتبر بودن همایش نیست و همچنین برگزاری همایش در یک دانشگاه نیز دلیل بر معتبر بودن همایش نیست چون خیلی از موسسات میان و یه سالن را در دانشگاه های دولتی اجاره میکنن و مخاطب احساس میکنه که همایش را فلان دانشگاه برگزار میکنه و در حالی که اون دانشگاه فقط هزینه اجاره سالن را دریافت میکنه/ همچنین جذب هیات داوری از دانشگاه های مختلف و زدن آرم دانشگاه ها در سایت همایش نیز دلیل بر معتبر بودن همایش نیست/
اگر دبیرخانه دائمی همایش مورد نظر شما در دانشگاه مورد نظر مستقر هست و در همایش مورد نظر شما بر روی گواهی پذیرش مهر آن دانشگاه درج شده باشد یا عضو هیات علمی آن دانشگاه امضا زده باشد معتبر هستند در غیر این صورت اون همایش هیچ اعتباری ندارد. با تاکید میکنم همایشی معتبر هست که مجری آن دانشگاه ها، هزینه اکسپت مقاله حداکثر 100 ت، حضوری باشد، برای چاپ مقاله در ژورنال های خارجی و داخلی انقدر تبلیغات نکنن و کل سایت همایش را به این مورد اختصاص ندن، هیات علمی همایش از اساتید همان گروه دانشگاه برگزاری و تعدادی نیز دانشگاه های دیگر، فرایند داوری مقالات 1-2 ماه زمان ببرد، در سایت همایش نشانی وآدرس دبیرخانه همایش قید شده باشد و جهت بازارگرمی انقدر با اه و تاب همایش را تمدید نکنن.