#5185 پاسخ
avatar
محمد

سلام. این مجله جزو مجلات ESCI می باشد. به راحتی می توانید در سایت مرجع زیر جستجو کنید. به هنگام جستجو عنوان کامل مجله را انتخاب کنید.

http://mjl.clarivate[dot]com/cgi-bin/jrnlst/jlsearch.cgi?PC=EX