#523 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال هندی "International Journal of Social Sciences and Humanities Research" با شناسه ISSN 2348-2990 فاقد ضریب تاثیر و ضریب 0.56 اعلام شده متعلق به شاخص نامعتبر GIF است. ضمن آنکه در نمایه برجسته ای نیز قرار ندارد.
توصیه به انتخاب ژورنال های با کیفیت تر میشود.