#5265 پاسخ
avatar
عبدی

آخرین فهرست نشریات بلک لیست دانشگاه آزاد به تاریخ 8/23 می باشد. نمی دونم شما از کدام لینک اینو استخراج کردید.
فایل
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار (آخرین تاریخ به روز رسانی: ۹۶/۸/۲۳)