ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی پاسخ به : لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی

#5297 پاسخ
avatar
Shahram

با سلام،
احتراماً فهرست به روز شده مجلات بی اعتبار و جعلی دانشگاه آزاد به تاریخ 3 دی ماه 1396 در وب سایت «اداره کل گسترش علم و علم سنجی» این دانشگاه بارگذاری شده است.