ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها بررسی اعتبار ژورنال ها International Journal of Research Approaches in Humanities and Management پاسخ به : International Journal of Research Approaches in Humanities and Management

#531 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
اطلاعات زیادی از این ژورنال در دسترس نیست. وبسایتی که برای این ژورنال درحال حاضر وجود دارد از نظر کیفی و فنی بیشتر به یک طرح کپی شباهت دارد ، ضمن آنکه هنوز یک ماه از تاریخ ایجاد این وبسایت نمیگذرد ولذا قابل بررسی نیست.
لطفا نحوه آشنایی تان را با این ژورنال بفرمایید