#5339 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام در حال حاضر در نمایه های معتبر تراز اول قرار ندارد. ضمن آنکه با توجه به ایرانی بودن آن در حال حاضر در سامانه رتبه بندی نشریات علمی وزارت علوم قرار ندارد