#535 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال اوکراینی "Problems and Perspectives in Management" فاقد ضریب تاثیر و در لیست سیاه نیز قرار ندارد. از میان نمایه های پوشش دهنده آن فقط میتوان از Scopus با درجه کیفی Q3 نام برد (به ترتیب با کاهش کیفیت از Q1 تا Q4).
درخصوص صرف هزینه حداقل 450 یورویی برای چاپ ، این موضوع بستگی به سطح مقاله شما دارد. ولذا با فرض ارزشمند بودن و برجسته بودن پژوهش شما، توصیه به انتخاب ژورنال های با کیفیت تر میشود.