#5355 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال Annals of Animal Science با درجه کیفی Q3 در نمایه JCR قرار دارد (دارای ضریب تاثیر است)
درصفحه اصلی وبسایت ضرورت چک کردن هر دو شناسه e/p issn ذکر شده است