#5361 پاسخ
avatar
حسین

من در این مجله همین تابستان مقاله ای چاپ کردم. نمیدونم چرا سازمان مرکزی دانشگله آزاد ان را جزو مجلات کم اعتبار به من اعلام کرده و گفته در مجلات علمی پژوهشی مورد تایید وزارت علوم مقاله ای چاپ کنم!!!!
مگر این مجله جزو لیست ISC نیست و این نمایه مورد تایید وزارت علوم نیست?!