#5368 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
صرف قرار داشتن در web of science دلیل بر معتبر بودن نیست. نظیر نمایه ESCI که پیش تر در مورد آن بحث شد