#5397 پاسخ
avatar
سبحان

با تشکر از پاسخ شما

یعنی الان با این وجود الان من میتونم ادعا کنم برای بنیاد نخبگان که من در ژورنال نمایه اسکوپوس مقاله چاپ کردم؟
یعنی نهادها بیس اسکوپوس بودن ژونال رو Scimago میدونن یا خود Scopus ؟