#5402 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

سبحان : … با توجه به لینک فوق مقاله من در ژورنال ایندکس اسکوپوس است؟ …

 

خیر
قسمت suggestor برای درخواست بررسی (evaluation) یک ژورنال توسط scopus برای نمایه شدن است. نه به معنای نمایه شده/