ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر کنفرانس ISC پاسخ به : کنفرانس ISC

#5423 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ISC بودن یک کنفرانس داخلی حداقل اعتبار لازم است. به جهت سیاست وبسایت ضریب تاثیر ، ارزیابی مستقیم کنفرانس ها انجام نمیشود.
اما شاخص های ذکر شده در این صفحه را در انتخاب خود لحاظ بفرمایید.

امتیاز ممکن برای یک مقاله کنفرانسی در مصاحبه دکتری در بخش امتیازات پژوهشی یک است.